Download

offline (PDF)
resume

Download

offline (PDF)
resume

(804) 601 - 0206                                            GREGORY C. WAEHNER                                            greg@waehner.com


 

Georgetown University, Washington, DC

 

  • Bachelor of Science in Business Administration                                                                                               1995
    • Concentration in Finance; 4.0 Major GPA; 3.498 Cumulative GPA